Tájékoztatás az eljárásról / Honosítás

A kérelem benyújtása

Kérelmet az nyújthat be aki a kedvezményes honosítás következő együttes feltételeinek maradéktalanul megfelel: – maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását – magyar nyelvtudását igazolja ezt a ...

Tovább

A kérelem elbírálása

A belügyminiszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt. A miniszter az előterjesztést a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történő beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a ...

Tovább

Benyújtandó okiratok

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat 1 nbsp házassági anyakönyvi kivonat válást igazoló dokumentum stb. valamint a ...

Tovább

Hazai anyakönyvezés

A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek születés házasságkötés bejegyzett élettársi kapcsolat és ez utóbbiak megszűnése valamint a haláleset bejegyzése egy központi magyar anyakönyvbe. A honosítottak és ...

Tovább

Idegen nyelvű okiratok lefordítása

Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a kérelemhez csatolni. Hiteles ...

Tovább

Névmódosítás

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik – hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék – többtagú születési családi névből egy vagy több tag ...

Tovább

Területváltozások 1938 és 1945 között

A magyar származás igazolásánál fontos hogy a családi kapcsolat azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még a kérelemhez egy magyar nyelven saját kézzel írt önéletrajzot és két darab ...

Tovább