Közel 10 millió lejt költ idén az önkormányzat az oktatási hálózat felújítására

9,7 millió lejt költött 2019-ben az önkormányzat a kolozsvári oktatási hálózat épületeinek karbantartására és felújítására.

A bölcsődék 625 ezer lejt, az óvodák 1,8 millió lejt, a középiskolák pedig 7,28 millió lejt kaptak  idén erre a célra. Ebből az összegből általános tisztításra, nyílászáró-cserére, padlóburkolat-cserére,  padlócsiszolásra-lakkozásra, csempézésre, festésre, a tetőszerkezet felújítására, kerítésjavításra, az  illemhely berendezésének cseréjére valamint a villany-, vízvezeték illetve fűtésrendszer felújításra  költhetnek az intézmények.  

Az idén felújított nyolc bölcsődéből három, magyar csoporttal is rendelkező bölcsőde összesen 143  ezer lejt kapott az önkormányzattól.  

A Kolozsváron működő 24 óvodából 17 magyar tagozattal is rendelkezik, ezek az óvodák összesen  1,4 millió lejt kaptak az idei költségvetésből.  

A magyar tagozattal is rendelkező, vagy színmagyar középiskolák összesen 835 ezer lejes  karbantartási támogatásban részesültek. A Báthory István Elméleti Líceum közel 150 ezer lejt  kapott a karbantartási költségek fedezésére, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum felújítási  munkálatait közel 25 ezer lejjel támogatta az önkormányzat. A János Zsigmond Unitárius  Kollégium mintegy 70 ezer lejes támogatásban részesült, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum  karbantartási munkálataira mintegy 27 ezer lejt különített el az önkormányzat. A Kolozsvári  Református Kollégium illetve a Waldorf Líceum idén egyenként 50 ezer lejes támogatással élhet.  Az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum nagyobb felújításon megy keresztül, ezért 178 ezer lejt kapott  idén az önkormányzattól.