Hírek / RMDSZ Kolozs megyei szervezet

vissza

Anyanyelv-használat, jövőkép, respekt – határozatokat fogadott el az MKT

A Kolozsvári Aréna konferenciatermében ülésezett pénteken az Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa (MKT). A tanácskozáson öt határozatot fogadtak el a közigazgatási törvénnyel, anyanyelv-használattal és a Magyar Ifjúsági Központ létesítésével kapcsolatosan. A testület döntött továbbá egy Kolozs megye 2030-as jövőkép dokumentum kidolgozásáról, ugyanakkor a következő egy évet a rendszerváltás emlékévének nyilvánították.

A Kolozs Megyei Képviselők Tanácsának (MKT) júniusban megválasztott vezetősége új eszközök bevonásával kívánja hatékonyabbá tenni a fórum munkáját. Az október 4-i MKT ülés formai újításokat is hozott, ugyanakkor tartalmilag is eltért az eddigiektől: több határozattervezet is napirenden volt ezúttal. Talpas Botond, MKT elnök elmondta, a fórumon biztosítani kell a megyei RMDSZ keretein belül a szervezett vitát és párbeszédet a tisztségviselők, a közösségi képviselők és a Kolozs megyei magyarok között. „A különböző anyagok, kommunikációs elemek abban segítenek, hogy a munkánkat minél operatívabban, láthatóbban tudjuk végezni. Az ülésen velünk vannak olyan tisztségviselők is, akik a Kolozs megyei magyar közösségünk mindennapjaiban feladatot, szerepet vállalnak. Jó látni, hogy több határozattervezet is érkezett, így ezen határozatok révén, ma politikai döntést hozott ez a testület és célokat, feladatok határozott meg: tiltakozunk a jogfosztás ellen, ami az őj Közigazgatási törvényköny életbe lépésésvel Kolozs megyében 54000 magyart érint, anyanyelvhasználati monitoringot indítunk, támogatjuk a mgayar ifjúsági központ létrehozását, a forradalom harmincadik évfodulója alklamával egy rendszerváltozás emlékév lesz az RMDSZ-ben és kidolgozzuk a Kolozs megyei magyar közösség jövőképét.” – tette hozzá, az MKT elnök.

Választási kihívások

Elnöki beszámolójában Csoma Botond képviselő, a megyei szervezet elnöke elmondta: „az RMDSZ megszavazza a bizalmatlansági indítványt, de nem felejt! Nem felejtjük el a PNL magyar közösség elleni törvénytervezeteit. Nem felejtjük el, hogy a liberális párt és Klaus Iohannis sorozatosan támadta a számunkra kedvező törvénykezdeményezéseket az alkotmánybíróságon. Nem felejtjük el, hogy akadályozták a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraalakítását, ahogyan Rareș Bogdan magyarellenes hisztérikus kirohanásait sem felejtjük.” A soron következő államelnök választás kapcsán kifejtette, hogy most nem csak az számít, hogy ki lesz az elnök, hanem az is, hogy mi fog történni a választások után a politikában. Sok minden változni fog, ezért nekünk hallatnunk kell a hangunkat, meg kell mutatnunk a közösség elvárásait és erejét. Mert ha jó eredményt érünk el, másak a tárgyalási pozícióink, nem tudják a magyar közösséget megkerülni, számolniuk kell velünk.

Az aláírásgyűjtés kiértékelését Antal Géza, a megyei szervezet ügyvezető elnöke mutatta be. Rendkívül rövid idő alatt sikerült összegyűjteni majdnem 19 ezer aláírást. Az aláírásgyűjtés fontos része a magyar emberekkel való kapcsolattartásnak, hiszen ilyenkor személyesen kell megkeresni az RMDSZ támogatóit, mondta el az ügyvezető elnök. „A következő időszakban a folyamatos kapcsolattartásra fektetjük a hangsúlyt. Ebben szükség lesz mind a 79 helyi szervezet közreműködésére, a választott tisztviselőinkre és a választmányi tagokra is. Rendkívül fontos választások előtt állunk, 2020 végéig a helyi, megyei és parlamenti képviselet is megújul, azt követően pedig négy évig nem lesznek választások.” – hangsúlyozta Antal Géza 

A 2019-2020-as tanév kezdetének fényében Török Zoltán főtanfelügyelő helyettes ismertette a beiskolázással kapcsolatos adatokat. Kolozs megyében egy magyar osztályt sem kellett megszüntetni az idei tanévtől, illetve örömhír, hogy sikerült a Waldorf óvodában új magyar óvodai csoportot létrehozni. „Várfalvára és Magyarkapusra sikerült új magyar anyanyelvű iskolaigazgatót kinevezni. Az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban, valamint a Dési 1-es Számú Általános Iskolában is új aligazgatóval kezdik a tanévet. Bánffyhunyadon sikerült megoldani a Vlădeasă Szakképző Líceumban aligazgatónő helyzetét, az eddigi osztályát egy tanítóbácsi veszi át, így egy újabb pedagógusnak is sikerült állást biztosítani” – tette hozzá a főtanfelügyelő helyettes. Török Zoltán pozitívan értékelte az Iskola Alapítvány által indított délutáni foglalkozás programot is, kifejezve abbéli reményét, hogy a jövőben sikerül valamennyi vidéki elemi iskolát bevonni a projektbe.

Új munkamenet

Az MKT tagoktól öt határozattervezet érkezett be, amelyek az anyanyelvhasználati, valamint jövőbeli feladatok meghatározását érintik. Az első megvitatásra és elfogadásra került tervezet az anyanyelvhasználatra vonatkozik, amely értelmében felkérik a megyei szervezet munkaközösségét, hogy mérje fel a Kolozs megyei településeken megvalósult, folyamatban lévő és hiányzó közigazgatási intézkedéseket az anyanyelvhasználattal kapcsolatban. A soron következő határozat értelmében az MKT arra kéri az RMDSZ testületeit, képviselőit, hogy minden olyan fórumon, amelynek tagja, szólaljanak fel és ismertessék a közösségünket érintő jogfosztásról és közvetítse tiltakozásunkat, továbbá tegyen meg minden olyan jogi vagy politikai lépést, amely révén ez a jogfosztott állapot feloldható. A határozattervezet a nemrégiben sürgősségi kormányrendelettel elfogadott közigazgatási törtvénnyel kapcsolatosan fogalmazták meg, hiszen az új jogszabály értelmében a Kolozs megyei magyarok köze fele esik el a törvény által szavatolt anyanyelv-használati jogaitól.

A testület politikai támogatását fejezte ki a kolozsvári Magyar Ifjúsági Központ létrehozását illetően és felkérte az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetőségét, hogy lehetőségeik szerint járjanak közbe a projekt megvalósítása érdekében.

Az MKT 2019. december 21. és 2020. december 21. közötti időszakot a rendszerváltozás emlékévének nyilvánította és ennek jegyében felkérték a jelenlévőket, hogy állítsák össze azon személyek listáját, akik részesei voltak az RMDSZ, illetve a Kolozs megyei magyar intézmények, szervezetek kiépítésének. Az emlékév keretében szeretnének formális keretek között is méltó emléket állítani ezen embereknek és megköszönve akkori munkájukat, továbbá egy eseménynaptár is készülne a megyében zajló eseményekkel.

Az utolsó tervezet a Kolozs megyei magyar közösség jövőképének tervezéséről szól, melynek céljából Kolozs megye 2030 munkacím alatt egy olyan dokumentumot összeállítását kezdeményezi, amely tartalmazza a megyében élő magyar közösség azon igényeit, beavatkozási területeket és beruházásokat, amely révén a következőkben intézményesen, gazdaságilag és identitásában is ez a közösség megerősödhet.

Az MKT határozatait az alábbiakban olvashatja el. 

Kapcsolodó anyagok

3. számú HATÁROZAT az anyanyelvhasználat kiterjesztésére vonatkozóan a Kolozs megyei településeken
letöltés
4. számú HATÁROZAT az anyanyelv-használat a közigazgatásban való használatát ért jogfosztással kapcsolatosan
letöltés
5. számú HATÁROZAT a kolozsvári Magyar Ifjúsági Központ létrehozásának támogatásáról
letöltés
6. számú HATÁROZAT az rendszerváltozás emlékévével kapcsolatosan
letöltés
7. számú HATÁROZAT a Kolozs megyei magyar közösség jövőképének tervezéséről
letöltés

Események