A Szamos - part felújítása terén újabb lépések történtek

A helyi tanács tavaly novemberében megtartott rendkívüli ülésén jóváhagyta a partszakaszok felújításának városrendezési tervét, így a polgármesteri hivatal előtt megnyílt a lehetőség arra, hogy EU-s támogatásra pályázzon. A testület ugyanakkor felhatalmazta a polgármesteri hivatalt arra, hogy a Szamos – part rendezéséhez szükséges partnerségi szerződést kössön a Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatósággal.

A felújítási munkálatok a teljes Szamos mentére, illetve a Sportbázisra és az Írisz- telepi Armatura Parkra vonatkoznak, illetve parkosított szabadidős övezeteket kialakítását célozza.  Az említett útszakasz a szabadidő eltöltése mellett a közlekedést is szolgálná, másodlagos célja pedig a környezetszennyezés csökkentése lenne.  A Szamos-part rehabilitációja az önkormányzat által meghirdetett ötletbörze nyerteseinek tervei alapján valósul meg.

A teljes beruházás összege több mint 177 millió lej, ezt európai uniós pénzalapok lehívásával valósítanák meg, a helyi tanács saját hozzájárulása pedig az összeg alig egytizedét tenné ki.