Hírek / RMDSZ Kolozs megyei szervezet

7 Kolozs megyei tanácsosi mandátuma és 5 Kolozsvár városi tanácsosi mandátuma van az RMDSZ-nek

Az idei helyhatósági választások eredményei javultak a 2012-es választásokhoz viszonyítva, hisz az elkövetkezendő négy évben a Kolozs Megyei Tanácsban 7 tanácsos, a kolozsvári helyi tanácsban 5 tanácsos fog tevékenykedni a magyarság érdekeinek megfelelően.

Tovább

Szőcs Endre: a közösség jövőjének záloga a gazdagságában rejlik

Szőcs Endre megyei tanácsos jelölt közgazdász, jogász hallgató. 2008-ban szerzett egyetemi alapképzési oklevelet bank és pénzügy szakterületen, majd 2010-ben mesterképzési fokozatot. Jelenleg a LAM Mikrohitel RT kolozsvári irodájának vezetője és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) elnökségi tanácsadója. Középiskolai és egyetemi évei alatt számos ifjúsági és diákszervezetben végzett társadalomszervező tevékenységet s töltött be vezetői funkciót.

Tovább

Enyedi Tamás: itthon kell tartanunk a fiatalokat

Enyedi Tamás megyei tanácsos jelölt Kolozsváron született, Tordaszentlászlón nőtt fel és végezte az elemi iskolát, majd Kolozsváron a Báthory István Elméleti Líceumban folytatta tanulmányait, jelenleg a Sapientia EMTE Jogi karán hallgató. Mindig érdekelte a közösségi élet, gyermekkora óta néptáncol, tagja volt a tordaszentlászlói fúvós zenekarnak, helyi színjátszó csoportnak is. Egyetemistaként is folytatta közösségi tevékenységét a KMDSZ vezetőségében, majd a KIFOR-nál és az RMDSZ-ben. Jelenleg az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ifjúsági ügyvezető alelnöke.

Tovább

Lőrinczi Zoltán: legfontosabb a gazdasági segítség biztosítása

Lőrinczi Zoltán megyei tanácsos jelölt Kolozsváron érettségizett a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban, majd elvégezte a közgazdasági egyetemet. 2009-ben a Pécsi Tudományegyetemen szerzett második egyetemi oklevelet felnőttoktatás és -képzés szakon. Nős, két gyermek édesapja.

Tovább

Balla Ferenc: fontos megvédeni a szórványmagyarság érdekeit

Balla Ferenc megyei tanácsos elölt 1974-ben született Szamosújváron. 1992-ben érettségizett szülővárosában, majd később a Babeş–Bolyai Tudományegyetem közigazgatás szakán szerzett felsőfokú diplomát. 2006-ban kötött házasságot, két fiúgyermek édesapja.

Tovább

Események