Magyar-magyar és magyar-román együttműködési lehetőségekről, terveiről kérdeztük Csoma Botondot, az RMDSZ nemrég megválasztott Kolozs megyei elnökét. A kolozsvári városi tanácsos az egyetlen jelölt volt, Máté András eddigi elnök már nem pályázta meg a tisztséget.

A Kolozs megyei RMDSZ szervezet Kolozsvár mellett három tájegységet fed, Kalotaszeg, Aranyosszék és Mezőség-Szamoshát egy régióként. Kolozs megye – Hunyad vagy Fehér megyéhez képest – nem teljesen szórvány, Csoma Botond szerint interetnikus régióként kell kezelni. Szétszórtan ugyan, de több mint százezer magyar él a megyében, Kalotaszegen vannak kisebb tömb vidékek, de a Mezőségen és Aranyosszéken is találunk erős magyar közösségeket. Elég Székre vagy Torockóra gondolni.

Csoma Botond terveiről elmondta, hogy vissza szeretné állítani az RMDSZ társadalomszervezési kapacitást. A kilencvenes évek vége, kétezres évek eleje óta ez leépült. Társadalmi párbeszédet kell folytatni az értelmiséggel, a gazdasági elit képviselőivel, és a munkavállalókkal – véli.

 

„Nem hiszem, hogy jó dolog az, ha az emberek úgy érzik, hogy nincs szükségünk tanácsra, mi politikusok mindent olyan jól tudunk. Nem tudunk olyan jól” – mondja az új megyei elnök, hozzátéve, hogy nem szabad elszigetelődni, mert így érthetetlenné válnak a valós társadalmi folyamatok. Az utóbbi időben a politikum elkezdett fenntartásokkal, gyanakvóan viselkedni a civil szféra irányából érkező kezdeményezésekkel, ami Csoma Botond véleménye szerint megengedhetetlen.

Nem kizárt, de nehezen elképzelhető a választási együttműködés az Erdélyi Magyar Néppárttal – véli az RMDSZ új megyei elnöke.

„Amennyiben a magyar közösség úgy gondolja, hogy fontos lenne egy ilyen szerű kiegyezés és lenne egy reális felhajtó ereje, vagy mobilizáló ereje egy ilyen típusú választási együttműködésnek, akkor igen” – válaszolja ez irányú kérdésünkre, de azonnal hozzáteszi, hogy elég nehezen tud elképzelni választási együttműködést egy olyan szervezettel, amelyiknek a fő tevékenysége abban merül ki, hogy az RMDSZ-t támadja. Kételyei vannak, de nem zárja ki az együttműködés lehetőségét. „Kíváncsi vagyok, hogy a közösség felől milyen jelzések érkeznek ilyen irányba” – összegez.


Forrás: kolozsvariradio.ro